Koirahieronta

Jokainen koira tarvitsee hierontahoitoa!
Koirahieronta on erinomainen hoitomuoto monentyyppisille koirille. Hieronnalla voidaan hoitaa erilaisia tuki- ja liikuntaelinvaivoja. Pääasiassa hierontaa käytetään erilaisten lihaskireyksien, jännitystilojen ja jumien hoitoon, mutta se on myös äärimmäisen hyvä lisä säännöllisenä huoltona yleisen terveyden ylläpitoon ja kehonhoitoon. Erityisessä osassa ovat urheilu- ja aktiiviset harrastuskoirat, sekä koirat joilla on geneettinen kasvuhäiriö tai trauman aiheuttama vamma. Hieronta tasapainottaa koiraa ja tukee niin henkistä, kuin fyysistäkin hyvinvointia.
Hieronnalla saadaan mm. aineenvaihdunta liikkeelle ja kuona-aineet poistumaan kehosta. Se myös vilkastuttaa verenkiertoa ja vapauttaa hyvänolon hormoneja. Hieronnalla on koiran koko kehoon syvähoitava vaikutus.
Hieronta myös rauhoittaa, rentouttaa ja vaikuttaa mm. stressitason laskuun ja kehon tilan tasaantumiseen, sekä palautumiseen. Jokainen koira hyötyy hieronnasta!


Koirahieronnalla saadaan hyviä tuloksia, mutta joskus tarvitaan myös toisen asiantuntijan käsittelyä. Täysvaltaisen hoidon tueksi voidaan tarvita hieronnan lisäksi esimerkiksi eläinlääkäriä, osteopaattia, eläinfysioterapeuttia, tai muita tuki- ja liikuntaelinten hoitoalalla erikoistuneita osaajia (tai kaikkia yhdessä). Kaikkien tehdessä tiivistä yhteistyötä, saadaan koiralle paras mahdollinen hoitotulos.
Koirien hierontahoidon tarve ja hoitosuunnitelma on aina yksilöllinen. Joillakin hierontahoitojen väli voi olla jopa kuukausia, kun taas toisilla hieronnan tarve voi olla viikoittainen. Joillakin yksilöillä erityishoitoa voi vaatia ainoastaan jokin tietty osa kehosta, kun taas toisilla voi olla tarpeen koko kehon läpikäyminen erityisillä tekniikoilla.
Koirahieroja hoitaa asiakastaan monipuolisesti käyttäen laajasti eri otteita ja hoitoja. Hoito usein helpottaa koiran oloa ja lievittää kireyksiä ja kipuoireita. Taitava, ja asiansa osaava, koulutettu koirahieroja tunnistaa sairaan ja kivuliaan koiran. Ammattilainen erottaa oireet, ja tietää mitkä asiat eivät esimerkiksi johdu pelkästään lihaskireyksistä tai liikuntaelinongelmista. Tällöin on äärimmäisen tärkeää selvittää, mistä oireet johtuvat ja ohjata koira eläinlääkärille tai muulle asiantuntijalle, joka kykenee auttamaan koiran hyvinvoinnissa ja hoidossa.


Koiraa ei tule hieroa mikäli sillä on

  • syöpä/kasvaimia
  • sairaus /tulehdustila/kuumetta
  • akuutti trauma/vamma
  • sydänvika
  • tiineyden viimeisellä kolmanneksella
  • juoksut tai valeraskaus (koirayksilöt huomioidaan)
  • sisä- tai umpierityssairaus
  • kortisonihoito tai jokin tietty lääkitys joka estää hoidon (keskustele hierojan ja ELL kanssa)
  • tartuntatauti
  • Epäselvissä tapauksissa konsultoidaan ja selvitetään hoidontarve eläinlääkärin kanssa!


Miksi koirani tarvitsee hierontaa?

Koira on äärimmäisen aktiivinen ja monipuolisesti liikkuva eläinlaji. Sen keho ja lihaksisto tekee taukoamatta töitä hyvin vaihtelevissa maastoissa ja (sää)olosuhteissa. Koirien liikemekanisti toimii samalla tavalla kuin ihmisten. Lisäksi liikuntasuoritusten intensiivisyys on erittäin monitahoista, ja nykyisin myös harrastuslajeja on hyvin erilaisia. Kuten me ihmiset, niin myös koirat voivat kärsiä tuki- ja liikuntaelinvaivoista. Tällöin kehoa huoltavalle hierontahoidolle on erityinen tarve. Koirasi keho kuormittuu liikkumisesta ja siksi niiden keho vaatii hierontahoitoa säännöllisin väliajoin. Fyysinen hyvinvointi näkyy koiran käyttäytymisessä ja halussa liikkua. Hierontahoidolla on koko kehoon parantava vaikutus.

Miten hieronta vaikuttaa koiraani?

Hierontahoito säädellään ja suunnitellaan aina yksilöllisesti koiran kehon kunnon, rakenteen ja käyttötarkoituksen mukaan. Hieronta vilkastuttaa verenkiertoa ja aineenvaihduntaa. Se poistaa kuona-aineita kehosta ja lisää lihasten kimmoisuutta. Hierontahoito tasapainottaa hermoston toimintaa, rentouttaa, auttaa palautumisessa sekä parantaa liikelaajuutta. Hieronnalla on tasapainottava ja mieltä kohentava vaikutus. Hierontahoidoilla on oman kokemukseni mukaan myös positiivinen vaikutus koulutusprosessin etenemiseen. Lihasten huoltaminen toimii erinomaisesti koulutusjakson tukena ja edistää koiran käytöskoulua toivottuun suuntaan. Kun koiran keho voi hyvin, myös mieli voi hyvin, jolloin oppiminen tehostuu.

Milloin minun olisi hyvä varata koiralle hieronta?

Silloin kun huomaat koirasi liikkumisessa ja liikeradoissa selkeästi muutoksia sekä eroa aikaisempaan liikuntatapaan. Lihaskireydet voivat näkyä haluttomuutena istua, maata, hypätä, venytellä, tai tehdä tuttuja temppuja, Harjoituksissa toistot eivät onnistu sekä liike ja käytös ovat muuttuneet. Lisääntynyt ääntely, levottomuus, kiihtyneisyys/aggressiivisuus tai apaattisuus ja vetäytyminen omiin oloihin. Nämä kaikki voi kieliä lihaskivuista. Kosketusarkuus johonkin tiettyyn kohtaan tai yleisesti silittäminen tai koiran lähellä oleminen tuntuu koirasta ikävältä. Koiran kanssa leikkiminen voi muuttua tai hihnalenkeillä käyttäytyminen on selkeästi erilaista verrattuna aikaisempaan. Vaihtoehtoisesti ylenpalttinen huomionkerjääminen voi myös olla oire tukkoisille lihaksille. Usein muutokset joko jonkin asian lisääntymisenä tai vähenemisenä, ovat oireita, jolloin on hyvä kartoittaa lihaksiston kuntoa hierojalla. Koirat ilmentävät oireitaan ja kertovat kehontuntemuksistaan hyvin yksilöllisesti. Varmista kuitenkin aina eläinlääkäriltä ettei kyse ole mistään vakavammasta. 

Koirani pelkää vieraita ihmisiä ja käsittelyä, voiko sen silti hieroa?

Kyllä voi, mutta koiran ehdoilla. Koska koiralle ei voida suullisesti kertoa että hierontakäsittely voi sattua, on hierojalla erittäin suuri rooli saada koiraan aito luottamus. On tärkeää, että hieroja tietää kuinka käsittely voidaan käytännössä toteuttaa niin, että koiralle jää miellyttävä kokemus. Elekielen tutemus on tärkeintä koirahierojan työssä. Koira on hyvä totuttaa hierontahoitoon ja opettaa paikalla oloa hoidon aikana käyttämällä positiivisia vahvisteita. Koirat vastaanottavat hierontahoidon aina hyvin yksilöllisesti. Hyvänolontunne taustalla on tärkeä osa hoidon onnistumista, siksi pelkäävälle koiralle ei tule lisätä painetta väkisin, sillä se tekee hoidosta entistä epämukavampaa. Kun käsittely pelottaa koiraa, hierontahoidon yhteyteen voidaan tarvita siedättämseen perustuvaa kouluttamista. Mikäli koirasi pelkää tai on varautunut, voimme hieronnan ohessa harjoitella koiran käsittelyä. Varmista, että koirasi hieroja on ammattilainen, ja tuntee koiran elekielen. Hierontahoito on aina vuoropuhelua ja  kommunikointia koiran kanssa. Se vaatii täyttä läsnäoloa ja taitoa ymmärtää koiran tunnetiloja hoidon aikana. Hoitoa ei koskaan toteuteta väkisin!